Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

Razstava predstavlja različne pristope k risbi in je hkrati didaktični vir za kvalitetnejše delo pri uri likovne vzgoje. Razstavljajo naslednji pedagogi: Janja Batič, Primož Krašna, Darja Hudin, Brane Lazič, Jasna Veber, Dubravaka Matovič, Rozika Puvar, Stojan Brezočnik, Zoran Ogrinc, Milan Unkovič, Luka Popič, Mirko Žmavc, Samo Pajek, Janez Pristavec in Oto Vogrin, ki je tudi avtor in organizator razstave.

Najbolje učimo tisto, kar se moramo naučiti sami

Učitelj je že od nekdaj predstavljal ključni in odločilni element vsake aktivnosti poučevanja/učenja, seveda v povezovanju s številnimi drugimi elementi. Predvsem v sodobnem postmodernističnem času je znanje učitelja, ki ga pridobi v mladosti, v času študija, nujno potrebno dograjevati. Diploma, ki jo učitelj pridobi, nikakor ne more biti zagotovilo za njegovo vedno dobro pripravljenost. Učitelj se mora naučiti učiti in vzgajati v skladu s spremembami, ki so postale nepogrešljivi del našega vsakdanjika. Zato mora vedno znova pridobivati nova znanja in najrazličnejše izkušnje.

Obseg znanja, ki naj bi ga pridobil učitelj, je vse večji, zato gotovo ni zanemariti pri oblikovanju učiteljeve osebnosti razvoj domišljije, fleksibilnosti in zlasti intuicije. Intuicija je neposredno spoznavanje resničnosti, neodvisno od izkušnje ali logičnega sklepanja. Je nagonsko zaznavanje psihičnih vsebin. Z njo v dani situaciji zaslutimo in dvignemo iz notranjih globin psihe v zavest spoznanja, ki izhajajo iz nezavednih dimenzij. Šele ko intuicija te vsebine dvigne v zavest, jih je mogoče ustrezno uporabiti in vključiti v celovito strukturo, ki si jo človek ustvari s pridobljenimi spoznanji na podlagi zavestnih procesovS pričujočo razstavo poudarjajo razstavljalci, likovni pedagogi, pomen lastnega likovnega ustvarjanja kot sestavni del njihovega strokovnega izobraževanja in razvoja osebnosti likovnega pedagoga. Čas je za risbo pa nakazuje pomen risbe kot najbolj prvinske likovne prvine. Linija, izrazno sredstvo risbe, pomaga pri urjenju in razvoju intuicije, ki jo učitelj pri svojem delu še kako potrebuje. Zlasti v risarski uporabi fiksira še meglene zamisli, jih prenese v čutno zaznavno obliko in tako na likovni način ponovi delovanje intuicije. Učitelj z ustvarjalnim odnosom do risbe goji intuicijo pri sebi in se tudi s tem razvija kot vsestranska osebnost, ki bo znala vzpodbujati takšen razvoj pri učencih. Znano je namreč, da bomo najbolje učili tisto, kar se moramo naučiti sami.