Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

 

V četrtek, 20. januarja 2000, bo ob 19. uri v Razstavnem salonu Rotovž na trgu Borisa Kraigherja 3 v Mariboru otvoritev razstave PLAKAT - KOMUNIKACIJA JE SVOBODA, ki jo je Umetnostna galerija Maribor prevzela od Galerije sodobne umetnosti v Celju. Ideja za razstavo izvira iz projekta celjskega Cetisa za promocijski koledar 2000 v idejni zasnovi Studia za vizualne komunikacije Triartes, pri katerem je s svojimi ilustracijami na temo Komuniciranje je svoboda, komuniciramo, če smo svobodni sodelovalo 12 priznanih grafičnih oblikovalcev iz prav toliko držav sveta. Direktorica Zavoda za kulturne prireditve Celje, višja kustodinja Alenka Domjan je razstavo zasnovala dvodelno, pri čemer tvorijo prvi del tematske ilustracije za Cetisov koledar, drugi, obsežnejši del pa sestoji iz umetniških plakatov tekoče produkcije, ki so jih prispevali isti avtorji: Michele Bouvet iz Francije, Vladimir Chaika iz Rusije, Jože Domjan iz Slovenije, Lex Drewinski iz Nemčije, Stasys Eidrigevičius iz Poljske, Boris Ljubičić iz Hrvaške, Kazumasa Nagai iz Japonske, Kari Piippo iz Finske, Peter Pocs iz Madžarske, Andrea Rauch iz Italije, Lanny Sommese iz ZDA in Niklaus Troxler iz Švice. Umetniški plakat, ki je bil še nedavno domena avantgardne likovne ustvarjalnosti, dandanes izgublja svojo prisotnost na javnih mestih v funkciji masovne vizualne komunikacije in se umika v razstavišč kot klasična muzealija. Prav z namenom, da bi ohranili vsaj del osnovne namembnosti umetniškega plakata in preprečili njegovo relativno izolacijo v razstavnih prostorih, so avtorji projekta predstavili celotno razstavo tudi na svetovnih spletnih straneh (www.zkp-celje.si). Strokovno razlago ob otvoritvi je podala Alenka Domjan.