Od načrta do izgradnje
Projekti ljubljanske Fakultete za arhitekturo v Afriki
UGM Studio, Trg Leona štuklja 2
otvoritev: petek, 13. april 2018, ob 19.00

Prostovoljske graditeljske skupine študentov in mentorjev ljubljanske Fakultete za arhitekturo so med leti 2010-2017 izvedle tri razvojno-humanitarne projekte v podsaharski Afriki: leta 2010 so v barakarskem naselju Johannesburga v Južnoafriški republiki, v Ithuba Community College-u, zgradile učilnico in knjižnico ter leta 2011 še večnamensko dvorano. Globalna finančna kriza v tistem času je za nekaj let prekinila tovrstne dejavnosti, vse do poletja 2017, ko je nova skupina izvedla tretji projekt "Amasiko – prehodni dom za otroke z ulic" v mestu Kabale v Ugandi.

Danes precejšen delež razvojno – humanitarnih projektov izvajajo nevladne organizacije, ki s pristopi "od spodaj navzgor" zapolnjujejo vrzeli v delovanju velikih mednarodnih organizacij in programov razvojne pomoči. V zadnjem desetletju k temu aktivno prispevajo tudi arhitekturne fakultete. Skupine študentov in mentorjev se v sodelovanju z lokalno delujočimi nevladnimi organizacijami neposredno vključujejo v reševanje bivanjskih problemov v socialno deprivilegiranih okoljih doma in v tujini. Njihove družbeno angažirane akcije, ki potekajo "od načrta do izgradnje" so pomembne tako za lokalne skupnosti kot tudi za študente arhitekture, ki v realnih okoliščinah rešujejo bivanjske probleme ljudi, sodelujejo z njimi, ter skozi izkušnjo gradnje spoznavajo materiale in konstrukcije. Pomembni so tudi miselni premiki: zavedanje, da je z znanjem in voljo možno pripomoči k reševanju problemov in da lahko tudi skromna arhitektura vpliva na izboljšanje bivanja ljudi. Ne nazadnje je pomembno, da tudi v arhitekturni stroki, ki je sicer tesno vpela v kapitalske tokove, obstaja alternativa.

Razstava je nastala v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani.

VLJUDNO VABLJENI!