Lepo slikarstvo je za nami
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
otvoritev: četrtek, 2. avgust 2012, ob 19.00

V okviru projekta Umetnost zmeraj zmaga / Terminal 12 in s podporo zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture in Francoskega inštituta Charles Nodier se v UGM predstavlja razstava
Lepo slikarstvo je za nami. Šestintrideset umetnic in umetnikov iz Francije in Slovenije razstavlja najnovejša dela, ki so izjemna sodobna umetniška izpoved, komentar in analiza ujetosti človeka v zanke kompleksnega sveta. Razstava govori o moči sodobne slike, ob kateri ne moremo ostati hladni in neprizadeti, o generaciji umetnic in umetnikov, ki je rasla in se oblikovala ob televiziji, računalniku, stripu, filmu ter veliki klasični zakladnici umetnosti ter za katero je slika ostala relevanten medij. Umetniki vsak v svoji izrazni govorici pričajo o nasilju sodobnega sveta. Njihov povratek k figurativni umetnosti odseva sijajno in hkrati pretresljivo sliko našega časa, v katerem se številne reference na zgodovino, slikarstvo in tudi svet na splošno zlivajo v interpretacijo resničnosti in odkrivajo pogosto vizionarski pogled na naše sodobne mite in družbo. Kljub raznolikosti slogovnih govoric najdemo nekaj skupnih potez med deli posameznih avtorjev, kot so npr. sublimno naglašene interpretacije v delih Axla Pahlavija, Youcefa Korichija in Audrey Nervi ter nasilno obarvan tok v delih Jérôma Zondra, Damiena Deroubaixa, Ronana Barrota, Ide Tursic in Wilfrieda Milleja.

»Ko danes mladi slikar/slikarka  stojita  pred platnom, ali kakršno koli podlago že uporabljata, ni ta površina nikoli bela, nikoli ni zares prazna, belo platno je le videz, pa nikdar praznina. Skoznjo utriplje zgodovina slikarstva, podobe, ki jih je mladi umetnik videl, reprodukcije in originali, ki jih hrani v svojem spominu (četudi nikdar ne pomisli nanje); skoznjo se premika  velikanski arzenal sodobne medijske imažerije, tisoči  podob, ki ga obdajajo v vsakdanjem življenju. Zdi se, kot da slikarji dandanes zelo malo razmišljajo o vnaprejšnji »formi«, o njenem abstraktnem idealizmu, čistosti, duhovnosti, metafiziki. Medijsko podobotvorje je realistično, pomensko funkcionalno, osredotočeno na sporočilo, videz služi vsebini, v medijih ni načeloma nič kantovsko abstraktnega, samega po sebi, zaradi sebe. Zato je današnje slikarstvo »realistično«, prežeto s fragmenti iz stripov in filmov, fotografij in televizije, je ravno tako  performativno kot katera koli zunanja akcija, je plakatno in medijsko, glasbeno in spotovsko, je  polno umetelnih barv in zloščenih ploskev. Toda tudi vsega, kar pripada urbanemu vizualnemu odpadu, razpadanju uporabljenih podob in komercialnih  sporočil: ta sporočila so že bila v nekem drugem mediju, zdaj so se udomačila v sliki kot fragment, asociacija, prispodoba, tudi kot pomota ali uganka, skratka, kot mnogo bolj »odprto delo«, kakor ga dopušča medijska sporočilna funkcionalnost. Slike so torej na poseben način disfunkcionalne, neuporabne, zasebne, toda zato še toliko bolj ognjevito nagovarjajo gledalca.« (Tomaž Brejc in Arne Brejc, iz razstavnega kataloga).

Razstava je nastala je na pobudo Jean-Luca Maslina, svetovalca za sodelovanje na področju kulture in direktorja Francoskega inštituta v Turčiji. Pariški galeristki Evi Hober je predlagal razstavo, ki bi se osredotočila na sodobne francoske umetnike. Francoski del razstave je bil pred Mariborom na ogled v Istanbulu (2010), Ankari (2011) in v Nantesu (spomladi 2012). Za razstavo v UGM je Eva Hober povabila k sodelovanju Arneta Brejca, vodjo galerije Equrna v Ljubljani, in razstava se je tako razširila z deli slovenskih avtorjev. Naslednje leto bo nastala druga različica razstave z novo skupino umetnikov, ki bo sprva na ogled v evropskih umetnostnih institucijah, leta 2014 pa se bo selila v ZDA.

umetniki:
Ronan Barrot, Julien Beneyton, Romain Bernini, Katia Bourdarel, Alkis Boutlis, Andrej Brumen Čop, Damien Cadio, Nicolas Darrot, Damien Deroubaix, Tina Dobrajc, Gregory Forstner, Mito Gegič, Cristine Guinamand, Jaša, Barbara Jurkovšek, Youcef Korichi, Kosta Kulundzic, P. Nicolas Ledoux, Élodie Lesourd, Iris Levasseur, Marlène Mocquet, Audrey Nervi, Maël Nozahic, Florence Obrecht, Axel Pahlavi, Mark Požlep, Raphaëlle Ricol, Lionel Sabatté, Miha Štrukelj, Iva Tratnik, Ida Tursic in Wilfried Mille, Luka Uršič - Kalu, Sanja Vatić, Uroš Weinberger, Jérôme Zonder

kustosa
: Arne Brejc in Eva Hober
producenta razstave: Kultura 21
koproducent razstave: Maribor 2012 / Terminal 12
financerja razstave: Institut Français Ljubljana in Maribor 2012

 

Se slika vrača (Tomaž Brejc in Arne Brejc, besedilo iz kataloga)