Izbrana dela iz umetniške zbirke Nove ljubljanske banke, poglavja iz razvoja slovenskega slikarstva 20. stoletja
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6

Umetnostna galerija Maribor odpira vrata razstave Izbrana dela iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske banke, Poglavja iz razvoja slovenskega slikarstva 20. stoletja. Otvoritev razstave bo v četrtek, 15. septembra 2005 ob 19. uri. Razstava je na ogled do 13. novembra 2005.

Razstavo otvarjata:

Marjan Kramar, predsednik uprave NLB
Stane Bernik, predsednik strokovne komisije Umetniške zbirke NLB
Izbor in strokovna priprava razstave: prof. dr. Stane Bernik
Izbor avtorjev:
Zvest Apollonio, Janez Bernik, Bogdan Borčič, Sandi Červek, Riko Debenjak, Dušan Fišer, Gustav Gnamuš, Milan Golob, Bojan Gorenec, Tomaž Gorjup, Marjan Gumilar, Herman Gvardjančič, Drago Hrvacki, Zdenko Huzjan, IRWIN, Rihard Jakopič, Matija Jama, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Segej Kapus, Jurij Kalan, Žiga Kariž, Dušan Kirbiš, Rudolf Kotnik, Kiar Meško, Silvester Komel, Tone Kralj, Metka Krašovec, Stane Kregar, Lojze Logar, Živko I. Marušič, Zoran A. Mušič, Valentin Oman, France Peršin, Jona Gal Planinc, Štefan Planinc, Silvester Plotajs - Sicoe, Ivo Prančič, Marij Pregelj, Oto Rimele, Matej Sternen, Gabriel Stupica, Andraž Šalamun, Peter Štrovs, Ive Šubic, Jože Šubic, Tugo Šušnik, Marko Šuštaršič, Fran Tratnik, Milena Usenik, Žarko Vrezec, Boris Zaplatil, Zdenka Žido.

O zbirki NLB:

Nova Ljubljanska banka je ustanovila umetniško zbirko leta 1999. V njej so ovrednotena dela iz prejšnjih odkupov za likovno opremo in nova dela, ki jih je NLB pričela odkupovati z enakimi smotri, toda z jasnim ciljem, da bo umetniška zbirka NLB kolikor se da s pridobljenimi zgovornimi umetninami razvojno verodostojno predstavljena podoba slovenske likovne umetnosti dvajsetega stoletja in sprotne umetnostne produkcije. Zbirka obsega prek dvesto slik, kipov, grafik in drugih umetnin, ki so jih v zadnjih šestih letih ljubljanski in slovenski javnosti razstavno ovrednotene že desetkrat občasno predstavili v Galeriji Avla NLB, izdelali so prvi zbirni katalog UZNLB, v katerem je dokumentiran del slikarske zbirke, in pripravljajo drugega, v katerem bo ob slikarskem predstavljen kiparski del zbirke. (Informacije o zbirki so dostopne na spletnih straneh: www.nlb.si/umetniska_zbirka) Umetniški zbirko NLB strokovno vodi prof. dr. Stane Bernik, predsednik strokovne komisije, v kateri sta še kritik prof. dr. Milček Komelj ter slikar in grafik prof. Lojze Logar.