Razstavni salon Rotovž, Trg Leona Štuklja 2, Maribor

obvestilo: razstava podaljšana do 2. avgusta 2008

 

Arhitektura je v Mariboru po daljšem zatišju in relativni stagnaciji v zadnjih letih ponovno v prvem planu. V mestu nastajajo, so v pripravi ali se intenzivno razvijajo številni novi arhitekturni projekti in urbanistične ureditve. Kako bodo izkoriščeni potenciali za razvoj, kakšna bo nova podoba Maribora in njegova identiteta, bo v veliki meri odvisno tudi od novih urbanističnih načrtov, ki naj bi zagotovili povezovanje tradicije z inovacijo in oživljanje kulturne dediščine s pojavnostjo nove inovativne arhitekture. V sodelovanju z arhitektom Jankom J. Zadravcem, večkratnim Plečnikovim nagrajencem, smo v UGM razgrnili več kot 10 pomembnih arhitekturnih projektov, ki bodo odločno sooblikovali podobo Maribora v 21. stoletju. Prebivalcem mesta oziroma bodočim uporabnikom smo predstavili pravkar končane projekte, objekte v gradnji in tiste, ki so načrtovani v bližnji prihodnosti. Namen razstave v UGM je posredovati informacije in vzpodbuditi dialog o nadaljnjem razvoju in novih možnostih v mestu ter se retrospektivno ozreti v preteklo stoletje, da bi novo arhitekturo lahko umestili v okvire preteklih dosežkov.

»V vsakdanjem življenju, neobremenjeni z arhitekturno teorijo, doživljamo dele grajenega okolja izraziteje: označujejo nam prostor, kažejo moč (ekonomsko in intelektualno), izkazujejo duh časa... Označujejo naš prostor in vzbujajo občutja, včasih težko razložljiva, včasih povsem enoznačna. V tej tako različno zaznavni energiji je arhitektura, naša stalna spremljevalka. Z razstavo nove arhitekture v Mariboru želimo pokazati tisto, kar bo iz nekega drugega prihodnjega časa označilo naš čas. Za jasnejše branje predstavitev novega povezujemo z izborom arhitektur iz prejšnjega stoletja – vsaka arhitektura za prihodnost ima svoje temelje v preteklosti. Zato 20/21.« (Janko J. Zadravec)  

 

Na razstavi predstavljamo sledeče projekte: Stadion Ljudski vrt (Ofis arhitekti & Multiplan arhitekti, Ljubljana), Studenška brv čez reko Dravo (Reichenberg arhitektura, Maribor), Mariborska tržnica (Benda & Hočevar & Zorc, Ljubljana), Lutkovno gledališče Maribor (ATELIERarhitekti, Ljubljana), Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (Atelier Podrecca, Dunaj), Trg Leona Štuklja (Prinčič in parterji, Ljubljana), Slomškov trg (Ateiler Podrecca, Dunaj), Znanstveni park Univerze v Mariboru (Sadar Vuga arhitekti, Ljubljana), Restavracija Center (Komunaprojekt, Maribor), kulturni center Pekarna (Pogačar & Veselko & Žižek, Maribor in Čelig & Maleševič & Pešec & Rakušček, Ljubljana) in City 3 (Genius Loci, Ljubljana).

S posebno seminarsko nalogo so se projektu pridružili študenti prvega letnika novoustanovljenega programa Arhitektura Katedre za arhitekturo in prostor Fakultete za gradbeništvo v Mariboru, ki so pod mentorstvom arhitekta Nandeta Korpnika in asistentke Vesne Žegarac Leskovar predstavili idejne projekte za novo zgradbo Umetnostne galerije Maribor na različnih možnih lokacijah v mestu.

V Umetnostni galeriji Maribor se bomo zavzemali, da pričujoča razstava ne bo ostala izoliran primer, temveč začetek stalne prakse zgoščenega, informativnega in polemičnega prezentiranja novih arhitekturnih idej in projektov v mestu.  

 

Razstava je del programa Tedna arhitekture v Sloveniji, ki v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, poteka v okviru predsedovanja Slovenije EU. 

 

Kustosa razstave: Simona Vidmar in Janko J. Zadravec