SKORAJ POMLAD / 100 let slovenske umetnosti
Umetnostna galerija Maribor & Slavija No 11
otvoritev: petek, 30. november 2012
ob 19.00: XX. stoletje, Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
ob 21.00: XXI. stoletje, Slavija No 11, Ulica Vita Kraigherja 3, Maribor
slavnostna govornika: Aleksander Zorn, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Mitja Čander, programski direktor Maribor 2012
RAZSTAVA V UGM JE PODALJŠANA DO 17. MARCA, V SLAVIJI No 11 DO 24. MARCA 2013!

Umetnostna galerija Maribor ob zaključku Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 predstavlja pregled likovne umetnosti XX. stoletja od impresionistov do retroavantgardistov v sodelovanju z osrednjimi slovenskimi galerijami in muzeji ter odpira poglede na nove prakse slovenskih vizualnih umetnikov XXI. stoletja. Skupaj stopimo v pomlad!

Umetnostna galerija Maribor je želela v načrtovani novi galeriji v letu 2012 predstaviti vrhunce slovenske umetnosti iz svoje obsežne zbirke in tako prvič vzpostaviti dolgo pričakovano stalno postavitev. Zaradi zamika v realizaciji nove zgradbe UGM in z idejo po simbolni združitvi celotnega slovenskega umetniškega prostora v Mariboru sedaj UGM predstavlja pregled slovenske likovne umetnosti zadnjih 100 let iz zbirk okoli dvajset slovenskih muzejev in galerij, od Narodne in Moderne galerije, Obalnih galerij, do Miklove hiše v Ribnici in Galerije Murske Sobote in drugih. V iskanju novih perspektiv za prihodnost UGM ob zaključni razstavi leta 2012 odpira nov prostor za umetnost. V nekdanjem slavnem Hotelu Slavija, obnovljenem in obujenem iz obskurnosti, se v 11. nadstropju, visoko nad mestom predstavljajo slovenski umetniki prihodnosti. Izbor okoli 20 najprodornejših akterjev sodobne vizualne umetnosti predstavlja hkrati najnovejšo zgodovino in možen pogled v prihodnost.

100 let slovenske umetnosti je razdeljenih na dva dela: na XX. in XXI. stoletje. XX. stoletje sledi kronološkemu pregledu slovenske umetnosti od impresionistov do konca stoletja. Med gostujočimi muzeji in galerijami osrednjo mesto zastopa Moderna galerija z velikimi imeni, kot so Marij Pregelj, Gabrijel Stupica in Zoran Mušič. Druge zbirke prepoznavamo po odličnih segmentih slovenske umetnosti kot na primer Narodno galerijo s predstavniki slovenskega impresionizma Rihardom Jakopičem, Matijo Jamo, Ivanom Groharjem in Matejem Sternenom, Obalne galerije z umetnostjo 80-ih, Galerijo Miklova hiša s kiparstvom s konca stoletja in zbirko Akademije za likovno umetnost ter oblikovanje z deli njenih profesorjev. Razstava v UGM tako v enem prostoru združuje dela, ki običajno niso razstavljena skupaj in v novih konstelacijah omogočajo sveže polje diskusij. Ob kronološkem pregledu razstava razkriva izbrane posebnosti, sobo, namenjeno izbranim tematskim poudarkom, ki se bodo tekom razstave spreminjali: v začetni postavitvi je to t.i. Mariborska soba. XXI. stoletje izpostavlja najzanimivejša imena sodobne umetniške produkcije. To so imena, ki za seboj puščajo sledi, in katerih dela so že del zgodovine slovenske umetnosti, čeprav so jasno uprta v prihodnost: od umetnikov srednje generacije - Vadima Fishkina, Nike Špan in Nataše Prosenc - do mlajših vzhajajočih zvezd Jasmine Cibic, Jaše, Petra Koštruna in drugih.

Izmed mnogih pomenov pomladi je najmočnejša med njimi obljuba pričakovanja. Prastar zapis večnega nadaljevanja in prihoda ponovnega začetka. Kljub negotovosti nas prav pričakovanje požene na še tako negotovo pot. V pričakovanju novih začetkov in razcveta vas vabimo na 100 let slovenske umetnosti!

kustosinji
: Breda Kolar Sluga in Simona Vidmar
V sodelovanju z: Meto Gabršek Prosenc; ter ob pomoči: Andreje Borin, Mete Kordiš, Andreje Rakovec, Brigite Strnad in Taje Toplak.
sodelujoči umetniki: Zamira Alajbegović Pečovnik & Neven Korda, Stojan Batič, Mirsad Begić, Uršula Berlot, Emerik Bernard, Fran Berneker, Janez Bernik, Viktor Bernik, Bogdan Borčič, Remigij Bratož, Mirko Bratuša, Jakov Brdar, Ida Brišnik Remec, Andrej Brumen Čop, Karla Bulovec Mrak, Ciril Cesar, Jasmina Cibic, Viktor Cotič, Dragica Čadež, Ivan Čargo, Ksenija Čerče, Avgust Černigoj, Sandi Červek, Bogdan Čobal, Ivan Čobal, Vuk Ćosić, Božidar Dolenc, Lojze Dolinar, Nuša Dragan, Srečo Dragan, Ivan Dvořak, Eclipse, Vadim Fishkin, Alenka Gerlovič, Olaf Globočnik, Gustav Gnamuš, Bojan Golija, Darko Golija, Franjo Golob, Bojan Gorenec, France Gorše, Samuel Grajfoner, Stojan Grauf, Tomaž Gregorič, Meta Grgurevič, Ivan Grohar, Marina Gržinič, Matjaž Hanžek (OHO), Jasna Hribernik, Ištvan Išt Huzjan, Zdenko Huzjan, Irwin, Božidar Jakac, Rihard Jakopič, Marko Jakše, Matija Jama, Janez Janša & Janez Janša & Janez Janša, Jaša, Janko Andrej Jelnikar, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Karel Jirak, Jurij Kalan, Boris Kalin, Zdenko Kalin, Žiga Kariž, Elsa Kasimir Oeltjen, Maks Kavčič, Stojan Kerbler, Dušan Kirbiš, Gabrijel Kolbič, Anton Gojmir Kos, Ivan Kos, Peter Koštrun, Rudolf Kotnik, Marko A. Kovačič, Damijan Kracina, France Kralj, Tone Kralj, Metka Krašovec, Stane Kregar, Naško Križnar (OHO), Laibach, Vladimir Leben, Zmago Lenárdič, Janez Lenassi, Miha Maleš, Janez Marenčič, Iztok Maroh, Živko Marušič, Milenko Matanović (OHO), Franc Mesarič, France Mihelič, Zoran Mušič, Boštjan Novak, Jan Oeltjen, Alen Ožbolt, Ludvik Pandur, Josip Peteln, Veno Pilon, Nikolaj Pirnat, Herman Pivk, Štefan Planinc, Matjaž Počivavšek, Tadej Pogačar, Marko Pogačnik (OHO), Oton Polak, Borut Popenko, Zmago Posega, Marjetica Potrč, Mark Požlep, Marij Pregelj, Mira Pregelj, Arjan Pregl, Janez Pristavec, Nataša Prosenc, Franc Purg, Karel Putrih, Tobias Putrih, Marijan Remec, Oto Rimele, France Rotar, Rudolf Saksida, Jakob Savinšek, Maksim Sedej, Sašo Sedlaček, Janko Skerlep, Jože Slak – Đoka, Mojca Smerdu, son:DA, Lojze Spacal, Matej Sternen, Fran Stiplovšek, Gabrijel Stupica, Avgusta Šantel, Janez Šibila, Aina Šmid, Nika Špan, Tanja Špenko, Igor Štromajer, Miha Štrukelj, Ive Šubic, Jože Šubic, Lojze Šušmelj, Tugo Šušnik, Apolonija Šušteršič, Marko Šušteršič, Slavko Tihec, Jože Tisnikar, Ante Trstenjak, Drago Tršar, Dušan Tršar, Miha Turšič, Aleksandra Vajd & Hynek Alt, Petra Varl, Janez Vidic, Jana Vizjak, Lujo Vodopivec, Matej Andraž Vogrinčič, Milan Vojsk, Sašo Vrabič, Matjaž Wenzel, Vlasta Zorko, Dunja Zupančič, Zdenka Žido, Dragan Živadinov

Zahvaljujemo se sodelujočim institucijam:
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana; Galeriji Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki; Galeriji Miha Maleš (Medobčinskemu muzeju Kamnik); Galeriji Miklova hiša, Ribnica; Galeriji Murska Sobota; Galeriji Velenje; Gorenjskemu muzeju, Kranj; Koroški galeriji likovnih umetnosti, Slovenj Gradec; Likovni zbirki Riko, Ribnica; Loškemu muzeju, Škofja Loka; MAO - Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana; Mestni galeriji Nova Gorica; MGLC – mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Ljubljana; MGML – Muzeju in galerijam mesta Ljubljane; Moderni galeriji, Ljubljana; Narodni galeriji, Ljubljana; Obalnim galerijam Piran; Pilonovi galeriji, Ajdovščina; RTV Slovenija; Zavodu Celei Celje - Centru sodobnih umetnosti.

Sodelujoče institucije

Projekt so podprli: