Prostovoljno delo v UGM

V UGM želimo muzejska vrata odpreti širše in privabiti k našim dejavnostim ljubitelje umetnosti in muzejev, ki bi se radi aktivno udejstvovali in vključili v naše dejavnosti. Pritegniti želimo prostovoljce vseh starostni, ki bi nam s svojim znanjem, izkušnjami in zanosom pomagali pri našem delu ter hkrati s svojimi idejami in aktivnosti doprinesli in popestrili dejavnosti ustanove. Prostovoljci se lahko vključujejo v dejavnosti UGM preko celega leta, delo poteka od 4 do 6 ur tedensko na različnih oddelkih. Prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske organizacije zavezuje Etični kodeks organiziranega prostovoljstva.

 

UGM je muzej moderne in sodobne vizualne umetnosti. Letno v galeriji priredimo okoli 20 posebnih razstav − od retrospektivnih pregledov slovenskih avtorjev, do mednarodnih festivalov sodobne umetnosti ter arhitekturnih in oblikovalskih razstav, ki jih spremljajo vodstva, predavanja, delavnice in okrogle mize. Izobraževalni program v galeriji povezuje različne generacije, posameznike in izobraževalne institucije. UGM je prostor za vsakogar!  

 

Prostovoljci se lahko v okviru UGM vključujejo v sledeče dejavnosti naših oddelkov:

Muzejski oddelek: UGM je eden osrednjih muzejev za moderno in sodobno umetnost v Sloveniji z zbirko več kot 3.000 umetniških del slovenskih avtorjev od konca 19. stoletja do danes. Muzejski oddelek skrbi za zbirko UGM (slikarstvo, grafika, kiparstvo, fotografija, video umetnost, instalacije itd.). Prostovoljci lahko sodelujejo pri urejanju dokumentacije in se tako seznanijo z umetniškimi deli ter muzejskim delom, ki je pogosto skrito očem javnosti.

Oddelek za dokumentacijo: Muzejska dokumentacija je poleg zbirke hrbtenica in osnova kakršne koli dejavnosti, ki se ukvarja z zbiranjem, hranjenem in raziskovanjem kulturne dediščine in zato vitalnega pomena za našo institucijo. UGM je pridobila enega najpomembnejših arhivskih centrov s področja slovenske moderne umetnosti (okoli 90.000 enot) ter obsežno specializirano knjižnico z okoli 18.000 knjižničnimi enotami strokovne literature, razstavnih katalogov in periodike. Prostovoljci lahko sodelujejo pri urejanju arhivske dokumentacije in knjižnice ter tako dobijo vpogled v delovanje specialnega arhiva ter obogatijo svoje znanje o umetnosti.

Oddelek za pedagoško-andragoško dejavnost: Muzej je tudi izobraževalna ustanova, tako v UGM nudimo pestro paleto dejavnosti od delavnic, predavanj, vodstev do ekskurzij, ki so namenjene različnimi ciljnimi  skupinami. V galeriji imamo pester pedagoški program za otroke in mladino. Za odrasle prirejamo likovne delavnice, predavanja, diskusije, vodstva in pogovore z umetniki. Prostovoljci pomagajo pri delu z obiskovalci, nudijo osnovne informacije o razstavah, sodelujejo pri likovnih delavnicah ali pripravi predavanj. Pri delu se podrobno seznanijo z organizacijo dogodkov, tekočimi razstavami in praktičnim likovnim delom.  

 

Zakon o prostovoljstvu

 

Informacije: Jure Kirbiš, kustos

T: 02/251 04 94

E: jure.kirbis@ugm.si