Akademski slikar Samo Pajek predstavlja v Razstavnem salonu Tehniških fakultet Maribor izbor likovnih del v tehniki olja ali akrila na platnu, dopolnjenih s papirnim kolažem in tekstilnimi aplikacijami ter grafitne risbe na papirju, nastalih v najnovejšem, skrajno razgibanem ustvarjalnem obdobju. Sodobna dela sodijo v skrajno intimno, ekspresivno fazo radikalno stiliziranih, mestoma v abstrakcijo prehajajočih, simbolično zasnovanih krajin, še posebej zaznamovanih z večnivojsko, harmonično učinkujočo kontrastnostjo, ki se kaže na dopolnjujočih se likovnem in simboličnem nivoju. Kontrastnost lahko zaznamo kot oblikotvorno součinkovanje večslojnih barvnih ploskev na eni in grafizmov na drugi strani, pri čemer umetnik s poenostavljenimi linijskimi konstrukcijami ustvarja bolj ali manj prepoznavne like, znake ali simbole, katerih pomen natančneje pojasnjuje z nazivi del. Sledi "manično" stopnjevanje lazurne slojevitosti transparentnih barvnih nanosov, ki lahko prehajajo od skrajno razredčenih, skorajda akvarelnih do gosto pastoznih in intenzivnih odtenkov, hkrati učinkujoč kot sredstvo globinsko-prostorske iluzije. Na simboličnem nivoju gre za zoprstavljanje zračnosti nasproti materialnosti, duhovnosti nasproti posvetnosti. Nadalje opazimo likovno "polemiziranje" med navpično, dinamično in hkrati dekonstruktivno kompozicijo na enih slikovnih površinah ter vodoravno in bolj statično kompozicijo na drugih, pri čemer dosega avtor s pomočjo varijacij kolorita tudi različna, bodisi dramatična ali lirična razpoloženja. V tej zvezi ustvarja dodatno napetost še zoprstavljanje kontroliranih, neredko vzporedno potekajočih, nadzorovanih oz. kontinuiranih poteznih sistemov proti strukturam, nastalih s pomočjo bolj ali manj silovitih gestualnih potez, mestoma z reminiscencami na akcijsko slikarstvo, najpogosteje v obliki raznovrstnih dripingov. Ves čas se torej dopolnjujeta sinteza in razkroj oblik s simboličnim pomenom nenehnega cikličnega obnavljanja in odmiranja življenja (prisotnost krožnih, polkrožnih in spiralnih likov).

Samo Pajek se je na pričujoči razstavi omejil predvsem na motiviko krajin, ki navezujejo na tematiko štirih praelementov. Izhodišče omenjenega sklopa je starejši triptih Štirje elementi z značilno vodoravno, umirjeno kompozicijo, kjer se je Samo Pajek poigraval z antično simboliko filozifskih elementov. Zanimivo je, da avtor ni posvetil posebne table zraku, saj je po njegovem le-ta vseprisoten kot osnovni medij ostalih treh elementov. V likovnoformalnem smislu predstavlja triptih prehod v neke vrste simbolično abstraktno impresijo, pri čemer je slikovna površina izpolnjena s prelivajočimi se lazurnimi barvnimi nanosi tja do desetih slojev. Omenjeni triptih je umetnik neprestano dopolnjeval z novimi tablami in ga tako razširil v celovit ciklus. Primer je triptih Tri svetlobe s tremi različnimi barvno svetlobnimi kompozicijami na motiv Dravskega polja z Donačko goro v ozadju ali serija (pod)vodnih upodobitev v kombinaciji z zasneženo pokrajino ali obvodna, dravska "veduta" z močno stiliziranim mariborskim starim mostom ipd. V isti motivski koncept sodi tudi triptih Ptiči, ki ga lahko na osnovnem nivoju pojasnimo s simboliko zraka (elementi) in hkrati prostosti, katero živali v boju s človekom čedalje bolj izgubljajo. Omeniti je treba tudi prvo predstavitev petih najnovejših, velikoformatnih, grafitnih risb s ponovno uvedbo (avto)portretnih upodobitev.

Najnovejša, ekspresivno simbolična likovna produkcija Sama Pajka je tako v likovnoformalnem kot v motivskem ali tematskem pogledu izrazito heterogena, vendar lahko kot osnovno vodilo ugotovimo neutrudno analitično odslikavanje vtisov in občutij na podlagi neprestanega opazovanja dogodkov in pojavov ne le v zunanjem, materialnem svetu marveč tudi v notranjem, duševnem vesolju.

 

Akademski slikar Samo Pajek je rojen leta 1963 v Mariboru. Diplomira na Oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlen je kot likovni pedagog na III. gimnaziji v Mariboru. Živi in ustvarja v Morju pri Framu.

 

info:

Umetnostna galerija Maribor

SI - Strossmayerjeva 6, 2000 Maribor

T 02/229 58 60, 02/250 25 43

M 041/658 473 F 02/252 77 84

infoping@ugmpong.si, www.ugm.si