Asociacija razstave je park - kot prirejena, druga narava namenjena človeku. V parku se človek sprehaja, opazuje, razmišlja, se igra, druži in pogovarja - je na takšen ali drugačen način aktiven. V parku je z naravo, ki jo lahko obravnavamo kot simbol njegove prvobitnosti, ki ga uči, vodi v (samo)spoznavanje in razvoj, z njo pa tudi uživa in mu vzbuja ugodje. Kot drugo naravo lahko označimo tudi umetniško delo, saj se je v njem udejanila preko umetnika v prirejeni obliki in je tudi namenjena drugemu. Zato razstava PRAKUMetnost v Umetnosti galeriji Maribor deluje kot živ proces, v katerem bo sodeloval ta drugi. Ves čas se bo spreminjala in dopolnjevala na podlagi prisotnosi in dejavnosti obiskovalcev - kot življenje katerega značilnost je, da traja in v katerem je človek aktiven, ko ga soustvarja in oblikuje.

 

Pri obravnavanju in vrednotenju umetnosti je še kako pomemben sprejemnik. Pomembno je njegovo razumevanje in doživljanje, sprejemanje in dekodiranje umetniškega sporočila, ki bi naj v njem sprožalo reakcijo ter posledično spremembo v njegovem dojemanju sveta in razumevanju samega sebe. To je najbolj učinkovito doseženo z neposredno in aktivno soudeležbo v diskurzu z umetnino - glede na to, da omogoča sodobni čas uporabo neštetih medijev, preko katerih se seznanjamo z deli umetnosti posredno (reprodukcije, televizija, internet), ki pa kljub svoji izpopolnjenosti ne "ponujajo" dovolj doživetega stika. Še vedno pa se predstavlja pretežni del umetnosti v galerijah in muzejih. Naloga teh je, da omogočajo prav ta prostor diskurza med umetnostjo in obiskovalci.

 

Da umetniško delo doživimo in da za nas dobi smisel, moramo do njega prehoditi določeno pot - skozi opazovanja, razmišljanja, primerjanja, spraševanja... Postavitev izbranih del iz zbirke Umetnostne galerije Maribor in aktivnosti za obiskovalce, izpeljanih iz mojega razumevanja teh del, odpirajo prav to pot. Aktivnosti bodo usmerjale gledalca v iskanje odgovora na vprašanje: kaj je tisto, kar lahko pričakuje od umetnosti? - ki ga sicer postavlja Gordon Graham kot začetek formuliranja teorije umetnosti (1997). Odgovor je lahko pri slehernem drugačen, nikdar pravilen ali nepravilen. S tem je izpostavljena večplastnost umetniškega dela in subjektivni pristop pri branju sporočila, ideje in obravnavanju konteksta. Hkrati pa so aktivnosti replika sodobnih umetniških praks kot so: rady made, happening, word art, umetniška dokumentacija... Tako je obiskovalec seznanjen še s širšim področjem umetnosti, kot ga sicer obsega zbirka Umetnostne galerija Maribor.

 

 

zahvala: akademski slikarki Anji Jerčič za konstruktivne pogovore o Parkumu...

 

 

info:

Umetnosnta galerija Maribor

SI - Strossmayerjeva 6, 2000 Maribor

T 02/229 58 60, 02/250 25 43

M 041/ 658 473 F 02/252 77 84

infoping@ugmpong.si, www. ugm.si