V Umetnostni galeriji Maribor bomo z razstavo in tiskovno konferenco predstavili letošnje pridobitve umetniških del za stalno zbirko. Na ogled bodo dela, ki so bila v tem letu podarjena s strani sponzorjev in zasebnikov. S tem dogodkom želimo na eni strani izreči zahvalo darovalcem in spodbuditi zanimanje za takšno obliko pokroviteljstva, na drugi pa bi radi izbor pridobljenih umetnin predstavili javnosti.

Med tokrat predstavljenimi deli bodo najštevilčnejše fotografije. Med njimi bo v ospredju izbor fotografij iz zbirke Mariborski krog in izbor fotografij donacije Janka Andreja Jelnikarja. Zbirka Mariborski krog, ki jo je Umetnostna galerija Maribor letos od Fotokluba Maribor prevzela v hrambo in upravljanje, zajema 136 črno-belih fotografij iz časa od 1970-72. Predstavlja enega izmed vrhuncev slovenske sodobne fotografije in pomeni za UGM izjemno obogatitev ter veliko obvezo. Mariborski krog, modernistično-avantgardna fotografska skupina, je leta 1971 nastopila v razstavišču Rotovž kot anonimna, enotna skupina, ki svojih del ni podpisovala. V središče svojega zanimanja so postavili obrobnost vsakdana, tehnično pa je bila zanje značilna prevladujoča temna skala, neupoštevanje klasičnih pravil kompozicije, neostrina in obvezen črni rob, ki kaže, da v temnici niso več posegali v negativ. Aleksander Bassin je za njih zapisal "da so napravili enega najbolj radikalnih rezov v slovenski fotografiji". Predstavljenih bo vseh 15 avtorjev, ki so sodelovali na prvi razstavi: Antonio Baričevič‡, Ivo Čerle, Ivan Dvoršak, Martin Germ, Janko Andrej Jelnikar, Zmago Jeraj, Branimir Jernejič‡, Stojan Kerbler, Peter Lešnik, Dragiša Modrinjak, Zora Plešnar, Marjan Stojko, Simon Tihec, Vinko Vedlin, Franjo Vršič in pa Bogo Čerin, ki pa na prvi razstavi Mariborskega kroga še ni sodeloval.

Fotografije so bile dolgo časa neprimerno skladiščene in so v teku časa pridobile veliko poškodb, zato velja izpostaviti, da so na ogled dela, ki smo jih v tem letu že uspeli obnoviti.  

Janko Andrej Jelnikar je ob lanskoletni retrospektivni razstavi v UGM svoj celoten barvni in izbor črno-belega fotografskega opusa podaril Umetnostni galeriji Maribor. Zapuščina šteje skupaj 1257 del, od tega 120 črno-belih fotografij ter 814 barvnih fotografij in printov ter gradivo študijskega značaja. Jelnikar je bil eden od vodilnih članov Fotokluba Maribor, razstava Nove pridobitve pa ga bo predstavila tudi kot avtorja barvnih fotografij, kjer je pogosto v ospredju raziskovalni pristop in veselje do obdelave posnetkov s pomočjo sodobne tehnologije. Na tak način pridobijo nekateri starejši cikli nove konotacije; mesto kot ozadje grafitarske barvitosti v ciklusu Pekarna, figura kot predelava ali citat sodobne potrošniške kulture, narava kot impresionistična sanjska vizija v ciklusu Neostro itd.  

Fotografsko zbirko UGM pomembno dopolnjuje 10 črno belih fotografij avtorja Zmaga Jeraja, ki jih je avtor poklonil fundusu UGM. Nastale so leta 1973 torej v času, ko je bila dejavnost Mariborskega kroga v svojem zmagovitem  vzponu. Z izbiro banalnih prizorov, obrobljenih s črnim robom, ki je zagotavljal  avtentičnost posnetkov in izpostavljanjem likovnih prvin, je Mariborski krog prekinil  povojno tradicijo lepotno usmerjene domače fotografije. Zmago Jeraj je bil med pobudniki in organizatorji Nove fotografije 1, medrepubliške akcije, ki je fotografiji zagotovila enakovredno mesto med  ostalimi likovnimi mediji. Neprecenljivo vrednost ima znameniti posnetek žičnate ograje, ker so negativi izgubljeni. Posnetek ima poleg Umetnostne galerije Maribor le še Moderna galerija v Ljubljani.  

Fotograf Ivan Leskošek je v zbirko UGM podaril že večje število del. Pomembna je njegova donacija fotografskih portretov likovnih umetnikov, v letošnjem letu pa dopolnjujemo zbirko s šestimi črno belimi fotografijami iz cikla V iskanju črk iz leta 2007.

Posebna zahvala gre pokrovitelju Mestni četrti Center, ki je prispevala sredstva za odkup 6 fotografij avtorja Matjaža Wenzla: Fotografije iz cikla HK iz leta 2006. Fotografsko zbirko UGM v umetniškem smislu, zanimive pa so tudi zaradi samega motiva, saj je Hutterjeva kolonija zanimiva tako v arhitekturnem kot tudi zgodovinskem smislu.

Ob fotografijah bo na ogled še nekaj izvrstnih slikarskih del, med njimi slikarski objekt Ota Rimeleta. Dela, ki jih slikar imenuje tudi "lovilci svetlobe", odlikuje subtilno odsevanje svetlobe, ki ga ustvarja barva na stranskih robovih objekta. Žarenje rdečkastih senc izza robov slikarskega nosilca nagovarja gledalca s svojevrstno mistiko, ki je lahko tudi povabilo k zazrtosti vase. Delo je UGM podaril avtor.  

Na razstavi bo tudi nekaj del drugih avtorjev (Stojan Grauf, Bogdan Čobal, Andrej Brumen-Čop, Dragica Čadež, Ivo Gojsniker in Sandi Červek), ki smo jih pridobili s pomočjo dveh zasebnih lastnikov, od katerih eden ne želi biti imenovan. Vanda in Andrej Brvar pa sta Umetnostni galeriji Maribor podarila dokumentarno fotografsko gradivo o Oskarju von Pistorju in mavčno potretno plastiko izpod rok Andreja Grošlja.  

V postopku zapuščine smo letos od zasebne lastnice Danice Krajnc pridobili tudi izjemno delo Franja Goloba (1913-1941), Krajina iz leta 1939. Obetaven slikar, ki je še ne tridesetleten umrl kot talec, je zapustil le malo del. Šolal se je na akademiji v Zagrebu in je ubral samosvojo pot v toku ekspresionizma z nagnjenjem do socialne tematike in liričnih krajinskih motivov.

VLJUDNO VABLJENI!

info:

Andreja Borin, kuratorka zbirk
T 02/229 46 94, 02/229 58 60
andreja.borinping@ugmpong.si