Na ogled je zadnja v nizu razstav na temo štirih elementov, ki so bile letos predstavljene v Razstavnem salonu Rotovž. Na vseh so bila na ogled dela iz stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor. Tokratna razstava ima za izhodišče element zemlje, ki ga lahko opredelimo kot tisto univerzalno substanco, ki simbolično nasprotuje nebu in predstavlja v paru z njim pasivni, ženski pol. V konkretnem zemljo opredeljuje gostota, teža, materialnost, v simbolnem pa nežnost, podrejenost in vztrajna odločnost. Dela iz stalne zbirke Umetnostne galerije Maribor v mnogo večjem številu odgovarjajo na zemeljski kot na zračni element, ki je bil tema predhodne razstave. To gotovo kaže na našo skupno navezanost na zemljo in na zazrtost v realno konkretnost. Pa predstavimo nekaj izbranih del.

Prekmurski slikar Nikolaj Beer v svojih delih najpogosteje upodablja svojo rojstno pokrajino, predvsem polja. V delu Krilo iz leta 2005 je slikarjev pogled na polje ali njivo pogled iz bližine, ki gledalca brez uvoda sooči z zorano in razmočeno zemljo, ki je na platno bolj zgnetena kot naslikana. Sama prst je naravnost fizično otipljiva, vtis gostote in teže pa je še izrazitejši zaradi nizkega ali včasih celo odsotnega horizonta. Ekspresivnost barvnega nanosa in čustvena intenzivnost posredovanega pričata o slikarjevem globokem doživljanju "svoje" zemlje in poistovetenju z njo. Podoba njive na ta način postane slikarjeva notranja podoba.

Tudi Rihard Jakopič v delu Pokrajina iz leta 1937 ne slika pokrajine same, ampak razkriva notranje videnje te pokrajine. V njegovih delih iz časa barvnega ekspresionizma je barva nosilec slikarjeve silne izrazne moči, ki transformira realni motiv  v  zamaknjen barvni privid.

V video delu Mateja Modrinjaka Upwards iz leta 2005 se avtor neprekinjeno vzpenja po strmem gozdnem pobočju. Vztrajno, zadihano vzpenjanje, je tudi zaradi prostega snemanja iz roke posredovano živo neposredno hkrati pa tudi z nekaj ironične distance. V simbolnem smislu je vzpon lahko prispodoba tu-zemeljskega bivanja, pa naj gre za lastno, umetniško ali obče človeško pozicijo.

Vzglavniki zemlje in neba prekmurskega slikarja Zdenka Huzjana govorijo že s svojim naslovom. Platna napeta na mehke blazine so vzglavniki neba (duha) in zemlje (snovnega). Naseljujejo jih vase zapredena bitja spominjajoča na zarodke. Ti v pokrčeni legi ždijo v nejasnem, brezčasnem prostoru nekje med rojstvom in smrtjo, pri čemer je to njihovo stanje raztegnjeno v neskončnost. Soočajo nas z bolečimi občutki praznine in bivanjske osamljenosti.

Razstava Mirovanja predstavlja torej izbor del, ki jih lahko povežemo z elementom zemlje, pri tem pa je zemlja bodisi izhodišče, bodisi okvir za umetniško izpoved.

info:
Umetnostna galerija Maribor
SI - Strossmayerjeva 6, 2000 Maribor
T 02/ 229 58 60, 02/ 250 25 43
M 041/658 473 F 02/ 225 77 84
info@ugm.si, www.ugm.si