http://ugmb.blogspot.com/search/label/RAZSTAVE

Gostovanje mednarodne privatne zbirke Dubravke čurič‡ in Miška Šuvakovič‡a v organizaciji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novega Sada v prostorih UGM se bo v torek, 28. oktobra 2008, ob 18. uri pričelo s predstavitvijo knjige Konceptualna umetnost in nadaljevalo s predavanjem dr. Miška Šuvakoviča o različnih tematskih sklopih znotraj pojma konceptualne umetnosti. Ob 20. uri bo sledila slavnostna otvoritev razstave Konceptualna umetnost.

Razstava Konceptualna umetnost prikazuje zgodovinski pregled konceptualne umetnosti iz privatne zbirke Dubravke čurič‡ in Miška Šuvakovič‡a. Predstavljene so najpomembnejše prakse analitične, politične in behavieristične konceptualne umetnosti. Razstava predstavlja tekstovna in diagramska konceptualna dela, časopise, knjige umetnikov in plakate ter fotografije ameriških (Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, Robert Barry), angleških (Art & Language), nemških (Joseph Beuys), slovenskih (Grupa OHO, NSK, Tadej Pogačar), hrvaških (Mangelos, Goran Trbuljak, Mladen Stilinovič‡, Vlado Martek, Željko Jerman, Vlasta Delimar), vojvodinskih (Balint Szombathy, Grupa Kod, Grupa ( Verbum program, Živko Grozdanič‡), srbskih (Radomir Damnjan, Neša Paripovič‡, Grupa 143) in drugih umetnikov. Razstavo je pripravil Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, Srbija.

Razstava in knjiga Konceptualna umetnost sta nastali s terenskim delom v različnih okoljih sodobne umetnosti in kulture, od muzejskih in galerijskih arhivov in zbirk do posameznih umetniških dokumentacij. Zbiranje je potekalo od zgodnjih sedemdesetih let 20. st. do začetka 21. st. Knjiga in razstava sta bližji etnografskemu delu na sinhroni mreži posredne in neposredne aktualnosti kot pa logiki zgodovinskega urejanja preteklih umetniških dogajanj. V metodološkem smislu se ukvarja z vzpostavljanjem in izpopolnjevanjem mrež umetniških pojavov, ki so povezani s predzgodovinsko, zgodovinsko in postzgodovinsko konceptualno umetnostjo. Razstava in knjiga sta zastavljeni in razčlenjeni na šest problemskih sklopov: 1) protokonceptualne umetniške prakse (umetniški pojavi, ki so predhodniki konceptualne umetnosti: dadaizem, umetnost po informelu, novi realizem, neodadaizem, fluksus, pop art, individualne mitologije); 2) problematika modernističnega, konceptualno in postkonceptualno slikarstvo; 3) minimalna in postminimalna umetnost; 4) zgodovinska konceptualna umetnost (1966-1978); 5) pojavi konceptualno orientiranih umetniških praks in teorij 80-ih in 90-ih let 20. st. in začetek 21. st. (postkonceptualizem, neokonceptualizem in umetnost v dobi kulture); 6) nedorečeni in metaforični spomini na čas konceptualne umetnosti.  

VLJUDNO VABLJENI!

info:
Andreja Borin, kuratorka zbirk UGM
T 02/229 46 94, 02/229 58 60
andreja.borinping@ugmpong.si