Prosto delovno mesto / Tehnik V

V Umetnosti galeriji Maribor vabimo, da se naši ekipi pridruži sodelavec ali sodelavka v tehnični službi za obdobje 1 leta, v okviru projekta Podporno okolje za delovanje na področju kulture.

Ciljna skupina:
Brezposelni, dolgotrajno brezposelni, osebe v postopku izgube zaposlitve.

Naloge in vrste del:
• Sodelovanje pri postavljanju in podiranju razstav,
• priprava galerijskih prostorov za razstave, spremljevalne dogodke, delavnice ipd.,
• tehnična podpora pri organiziranju otvoritev, spremljevalnih dogodkov, pedagoškega inandragoškega    programa,
• sodelovanje z umetnikiin kustosi pri postavljanju multimedijskih in drugih razstav, interaktivnih, prostorskih instalacij in videoinstalacij;
• oprema razstavnega gradiva (legende ipd.);
• skrb za tehnično in drugo opremo;
• nadzorovanje pri sprejemanju in oddaji razstavnega gradiva (pakiranje, razpakiranje);
• sprejemanje transportnih pošiljk tudi izven rednega delovnega časa;
• opravljanje drugih nalog po navodilu direktorice.

Naziv delovnega mesta: Tehnik V
Tarifni razred: V
Zahtevana stopnja izobrazbe: Srednja splošna ali strokovna izobrazba
Zahtevana smer izobrazbe: Tehniška smer
Alternativna strokovna izobrazba: Splošna
Zahtevane delovne izkušnje: /
Posebne zahteve delovnega mesta: Zahtevano znanje slovenskega jezika
Zahtevano znanje enega svetovnega jezika

Druge posebnosti delovnega mesta: zaželen vozniški izpit B kategorije
Zaželena samostojnost, natančnost, odgovornost pri delu
Zaželeno poznavanje multimedijske opreme

Prijave pošljite na: upravaping@ugmpong.si; Več informacij o delovnem mestu: upravaping@ugmpong.si ali 02 229 58 60

Zadnji rok prijave je 15. maj 2019.