Predstavitev donatorjev in donacij za knjižnico UGM
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
torek, 20. april 2010, ob 13.00
donatorji: Aleksander Bassin, Mario Berdič, dr. Stane Bernik, Vili Vuk, Vlasta Zorko  

Knjižnica UGM hrani zbirko strokovne literature s področja vizualne umetnosti in razstavnih katalogov iz vsega sveta. Zbirka se je oblikovala postopoma od ustanovitve do danes, ko knjižnico urejamo po strokovnih standardih, ki počasi omogočajo javen dostop. Danes obsega knjižnični fond okoli 15.000 enot različnih vrst gradiva (monografske izdaje, strokovna literatura, revije in razstavni katalogi). V novi stavbi UGM bo bogata knjižnica dobila primerne prostore in imela možnost nuditi svoje storitve zunanjim uporabnikom. Največ publikacij UGM pridobiva z izmenjavo med sorodnimi ustanovami, z nakupom ter manjši del z donacijami, ki vedno pomenijo pomembno pridobitev. V zadnjih letih naj med donatorji za knjižnico UGM izpostavimo Aleksandra Bassina, Maria Berdiča, Vilija Vuka in Vlasto Zorko. Najbogatejšo zbirko knjig in katalogov je knjižnici UGM poklonil Aleksander Bassin, dolgoletni direktor ljubljanske Mestne galerije, priznan likovni kritik in publicist. Kritik in kustos Mario Berdič je galerijski knjižnični fond obogatil z velikim številom strokovnih katalogov in revij. Dolgoletni novinar Večera Vili Vuk je UGM podaril vrsto dragocenih monografskih katalogov, ki nas seznanjajo z avstrijsko umetniško produkcijo in umetnostno zgodovinsko stroko. Pred kratkim pa nam je velik del svoje knjižnice prijazno odstopila tudi akademska kiparka Vlasta Zorko. Še posebej smo veseli zbirke katalogov znamenitega Beneškega bienala.

VSTOP PROST!