PREDAVANJE/ DR. PENG FENG
Poti do stvarnosti: Procesi sodobne umetnosti na Kitajskem
petek, 3. junij 2016, ob 18.00
UGM, Strossmayerjeva 6
Predavatelj: dr. Peng Feng, profesor estetike in umetniške kritike na Šoli za umetnost Univerze v Pekingu

Ali ima sodobna umetnost stopnje in procese? Arthur Danto in Hans Belting trdita, da jih nima. Sodobna umetnost sicer odraža zavest umetnostne zgodovine, a je ne pelje več naprej. Povedano drugače, sodobna umetnost dosega postzgodovinsko stopnjo umetnosti. Če bi avtorja imela prav, bi to pomenilo, da sodobni umetnosti Severne Amerike in Zahodne Evrope nimata zgodovine. A položaj je drugačen na Kitajskem in v Vzhodni Evropi, tj. v postsocialističnih državah. Začetki sodobne umetnosti v postsocialističnih državah so jasni. Vendar pa je zgodovina sodobne umetnosti v vzhodnoevropskih državah sumljiva. Radikalna revolucija v Vzhodni Evropi je družbo na mah spremenila. Sodobna umetnost Vzhodne Evrope se je kmalu vključila v mednarodno sodobno umetnost in tako dosegla svojo postzgodovinsko stopnjo. Položaj na Kitajskem je drugačen ne le s postmodernističnega vidika, temveč tudi z vidika postsocializma. Namesto radikalne revolucije se Kitajska poslužuje postopne preobrazbe. Sodobna umetnost še ni zmagala v boju s socialističnim realizmom. Ni še izpolnila svojega poslanstva − spodbujanja politične reforme in družbenih sprememb. Zato je sodobna umetnost na Kitajskem še v nastajanju, saj še ni dosegla svojega konca, t. i. postzgodovinske stopnje. 

Dr. Peng Feng je profesor estetike in umetniške kritike na Šoli za umetnost Univerze v Pekingu. Trenutno je prodekan Šole za umetnost in direktor Centra za estetiko in izobraževanje o estetiki na Univerzi v Pekingu. Je aktivni član izvršnega odbora IAA in član izvršnega odbora Kitajskega združenja za estetiko. Izdal je več kot 15 strokovnih knjig in napisal številne članke na temo estetike, teorije sodobne umetnosti in o zgodovini kitajske filozofije. Kuriral je več kot 200 razstav, med drugim tudi Kitajski pavilijon na 54. Beneškem bienalu. Prispevek o njegovem delu “Peng Feng: Profesionalni professor, amaterski kurator” je bil v letu 2013 objavljen na spletnem portalu Art in America.

VLJUDNO VABLJENI! VSTOP PROST!