Med iluzijami in resničnostjo: Možnosti inkluzij otrok z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji
Razstavni salon Rotovž, Trg Leona Štuklja 2
torek, 4. maj 2010, ob 18.00
predavata: mag. Matej Rovšek in Boštjan Kotnik  

Predavanje bo posvečeno socialni integraciji otrok z motnjami v duševnem razvoju in njihovih vrstnikov z značilnim razvojem v osnovnošolskih programih v Sloveniji, ki pozitivno vpliva na medsebojno vključevanje otrok, kadar so ti v skupnih šolskih ali izven-šolskih aktivnostih. Teza, ki jo bosta predavatelja predstavila, temelji na predpostavki, da šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji v splošnem ni skladno s sodobnimi načeli inkluzije tako v osnovnošolskih kot v prilagojenih programih.

Umetnostna galerija Maribor v okvirju vzgojno-izobraževalnega programa za skupine s posebnimi potrebami želi spodbujati otroke in mladostnike k njihovem uspešnejšem vključevanju v lokalno družbeno okolje in socialno življenje. Razstava Igraj se z mano, ki je nastala v sodelovanju z Zavodom Janeza Levca v Ljubljani in drugimi vzgojno-izobraževalnimi institucijami, s katerimi UGM uspešno sodeluje (CUDV Črna na Koroškem, Zveza Sožitje Maribor, Dom Antona Skale, O.Š. Gustav Šilih, O.Š. FRS, …) nudi bogat vir informacij in primerov dobrih praks za učitelje, starše in širšo javnost, s področja socialnega vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju ter izobraževanjem na področju likovne umetnosti.  

Mag. Matej Rovšek, ravnatelj Zavoda za usposabljanje Janeza Levca, bo predstavil oblike in metode del ter spregovoril o pomenu inkluzije in vlogi socialne integracije, ob kateri se poslužuje igre in doživljajske pedagogike.

Boštjan Kotnik, vodja mednarodnega festivala Igraj se z mano!, bo za natančnejšo predstavitev in razumevanje socialne inkluzije kot primer dobre prakse predstavil krajši film s festivala.

VSTOP PROST!