Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6+
Razstavni salon Rotovž, Trg Leona Štuklja 2
ponedeljek, 18. maj 2009, 10.00-18.00

V ponedeljek, 18. maja 2009, bo ob mednarodnem dnevu muzejev galerija odprta od 10.00-18.00. Brezplačno si lahko ogledate razstavo Miprijagalerija v UGM in Razstavnem salonu Rotovž.  

PREMIERNA PROJEKCIJA VIDEO FILMA, GPSP - GIBLJIVI PROSTORI SLIKARSKE PODOBE , Oto Rimele - Hrbtne in druge slike, 2007-09; avtorja video projekta: videast Marko Ornik in slikar Oto Rimele; s pričetkom ob 11.00. Gre za projekt občutljive vizualizacije vizualnega, saj se avtorja lotevata video materializacije »časovno- prostorske« prezence slikarskih del. Rimeletove slikarske prostorske postavitve se namreč spreminjajo skladno s spremembami naravne svetlobe in tako tvorijo različne pojavnosti slike. Kako torej ohraniti in znotraj video zapisa prikazati časovnost podobe takšnih slikarskih del? Video projekt je grajen iz narave opazovane prostorske postavitve omenjenih slikarskih del tako v izraznem kot tehničnem smislu. Že v izhodišču gre torej za soočanje, razumevanje in prepletanje likovne stvarnosti, izražene skozi slikarsko prostorsko postavitev in video govorice. Projekt namreč skozi vzporednosti dveh različnih likovnih materializacij nudi primerjavo in usklajevanja izraznih možnosti dveh medijev. Po drugi strani pa projekt povezuje dva ustvarjalca in nudi možnosti sinergičnega povezovanja dveh avtorskih likovnih govoric. Video je bil posnet v tehniki časovnih intervalov v visoki ločljivosti (»Time lapse«). Avtor fotografije pri projektu je Andrej Cvetnič.

RAZPRODAJA PUBLIKACIJ UGM, cel dan publikacije, knjige, plakati, cd-ji itd. po izredno ugodnih cenah.
PROST VSTOP V GALERIJO, cel dan široko odprta galerijska vrata.