Kulturni bazar 2019
Cankarjev dom, Ljubljana
4. april 2019


Na letošnjem tradicionalnem Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani bo UGM predstavljala vodja pedagoškega programa Brigita Strnad, muzejska svetovalka. Med drugim bo sodelovala na okrogli mizi Sodobna umetnost – zakaj je ne razumemo?

»Ali je to sploh umetnost«! To je večkrat izražen pomislek, s katero se širša javnost sooča ob stikih z deli s področja sodobne umetnosti. Sodobna umetnost ima moč, da nas senzibilizira za okolje, težavne situacije, tabuje, margine, za »male« ljudi in zgodbe. A zakaj se ob tem počutimo tesnobno ali nelagodno in kako opraviti ali pristopiti k reševanju teh zagat? Zakaj del s področja sodobne umetnosti običajno ne moremo popolnoma in do konca razložiti ter zakaj ni s tem nič narobe? Kako se razvija in realizira umetnikova potreba po družbeni angažiranosti, kritičnosti, prevpraševanju; katere medije, žanre, načine reflektiranja in izražanja uporablja pri tem? Kako ta proces približati v vzgojno-izobraževalnem delu z otroki in mladino? Okrogla miza želi predstaviti procesualno in participatorno naravo sodobne umetnosti ter prek tega opozoriti na njeno dojemanje in razumevanje.

S Kulturnim bazarjem, kjer združijo moči številna ministrstva, Zavod RS za šolstvo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter kulturne ustanove iz vse Slovenije, želimo doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. Enodnevna prireditev široko odpre vrata Cankarjevega doma, ki je tudi njen izvršni producent. Svojo bogato ponudbo predstavlja skoraj 300 kulturnih ustanov ter številni samostojni kulturni ustvarjalci iz vse Slovenije. V predavalnicah in dvoranah se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi predstav (gledaliških, glasbenih, plesnih, filmskih), razstav ter nastopi ustvarjalcev in umetniških skupin.
Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport) ter za študente.

Več informacij na spletni strani http://www.kulturnibazar.si. Program konference tukaj.