Klik do slik / Po kreativni poti do znanja
april - avgust 2018

Klik do slik povezuje študente umetnostne zgodovine in medijskih komunikacij Univerze v Mariboru z delom Umetnostne galerije Maribor in podjetjem Semantika v skupnem petmesečnem projektu. Osem študentov dveh študijskih smeri, pod vodstvom profesorjev in ob strokovni podpori UGM kustosov in informatikov s Semantike, se bo osredotočilo na pripravo 50 predstavitvenih opisov umetnin iz Zbirke UGM, na njihovo prezentacijo na spletni strani Museums.si ter v bazi Galis oz. digitalni inventarni knjigi UGM.
Študenti dodiplomskega in podiplomskega študija se bodo tekom projekta seznanili s specifikami dela z muzejskimi zbirkami, delali bodo v depojih galerije, rokovali bodo z umetninami, uporabljali bodo raziskovalno infrastrukturo UGM ter se preizkušali v učinkovitem nagovoru široke javnosti s strokovnimi besedili, pripravljenimi na podlagi sodobnih primerov dobrih praks. Ob podpori podjetja Semantika bodo vstopili na področje digitalne umetnostne zgodovine, ki odpira nove pristope in potenciale v raziskovanju in prezentaciji umetniški del oz. kulturne dediščine.
Projekt bo potekal na vseh treh lokacijah – Univerza v Mariboru, UGM, Semantika – v poletnem semestru 2017/18 in se bo zaključil z veliko Klik do slik veseličko, 30. avgusta 2018 v UGM.

študenti: Deja Bečaj, Nike Duh, Urška Gačnik, Alja Grašič, Sara Hajdinac, Barbara Lešnik, Peter Škrobar, Karin Šmid (študenti umetnostne zgodovine, FF), Klemen Polanec, (študent medijskih komunikacij, FERI)
mentorji: Katarina Mohar in Polona Vidmar (Oddelek za umetnostno zgodovino, FF UM), Jerneja Herzog (Oddelek za likovno umetnost, PeF UM), Simona Vidmar (UGM), Sašo Zagoranski (Semantika d.o.o.)
drugi sodelujoči: Jure Kirbiš, Meta Gabršek Prosenc, Mojca Štuhec, Sarita Zupanc (vsi UGM)

Projekt je nastal v sodelovanju med Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Umetnostno galerijo Maribor in podjetjem Semantika d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.