Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
nedelja, 18. oktober 2009, ob 11.00
vodita: Natalija Šeruga, umetnica in Meta Kordiš, kustosinja

Serija 121 risb, ki jih Natalija Šeruga razstavlja v Viteški dvorani Umetnostne galerije Maribor je nastala v zadnjih dveh letih. Slikarka skozi risbo, ki ni bila nikoli osnova za njeno ustvarjanje, nehote in nenačrtovano razčleni in likovno analizira svoje slikarstvo in nam omogoča, da  lažje spoznamo jedro njene umetnosti. Z neprestanim dialogom med formo in ornamentom, med besedo in upodobljenim, med likovno tradicijo in inovacijami, umetnica obudi preteklo minljivost in jo v več pomenih vrača v sedanjost. Ta likovna in vsebinska pestrost risb Natalije Šeruga nudi širok nabor tem iz umetnostne zgodovine; od reminiscenc na iluminirane rokopise, do renesančnih mojstrov, pa vse do povezav z romantiko in simbolizmom, kakor tudi vprašanje o pomenu postmoderne risbe. Poleg tega pa se pri njenih delih pojavlja tudi problematika ornamenta v sodobni likovni ustvarjalnosti. Na vodstvu po razstavi se bosta umetnica Natalijo Šeruga in kustosinja Meto Kordiš skozi dialog dotaknili tako umetnostnozgodovinskih tem kot likovnih in formalnih vprašanj.