Beauvoir za vse in nikogar
predavanje Eve D. Bahovec, redne profesorice na Oddelku za filozofijo FF v Ljubljani
UGM, Strossmayerjeva 6
četrtek, 31. maj 2018, 18.00

Zakaj ni ženskih Kokoschk, Klimtov in Kantov?

Simone de Beauvoir je s svojo knjigo Drugi spol vpeljala v filozofijo nov pojem, ki je ključnega pomena za razumevanje našega časa. To je pojem ženske, ki je določena glede na moškega in v odnosu do njega vselej v podrejenem položaju. Kolikor nazaj nam seže oko, piše Beauvoir, so ženske – v nasprotju z judi ali proletarci kot zgodovinsko nastalima kategorijama – vedno obstajale in so bile vedno dominirane, česar pa ne morejo pojasniti ne biološka dejstva ne psihoanaliza ali historični materializem. V kontekstu teh nemožnosti se predavanje osredotoči na aktualni položaj žensk v umetnosti, izhajajoč iz retoričnega vprašanja Linde Nochlin Zakaj ni bilo velikih ženskih umetnic? in iz feministične aktualizacije Kantovega in Foucaultovega odgovora na vprašanji Kaj je razsvetljenstvo? in Kaj je kritika? v navezavi na izhodiščno konstatacijo Simone de Beauvoir: Ženska sem.

Eva Dolar Bahovec
(1951) je redna profesorica na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava uvod v psihoanalizo, strukturalizem in psihoanalizo ter ženske študije. Poleg Slavoja Žižka, Rastka Močnika, Mladena Dolarja in Alenke Zupančič je ena pomembnejših članic Ljubljanske lacanovske šole v teoretski psihoanalizi.
Vzporedno je študirala filozofijo in psihologijo na FF UL ter na Medicinski fakulteti UL dokončala magistrski študij fiziologije. Doktorirala je iz filozofije na FF v Ljubljani, izobraževala se je tudi v tujini v Parizu in Londonu. Ob delu na univerzi je še nacionalna koordinatorka več mednarodnih raziskovalnih projektov, močno je vpeta v številne uredniške in prevajalske projekte.

Dogodek  je del projekta Wom@rts, podprtega s strani programa Evropske unije Kreativna Evropa.

Udeležba je brezplačna.
VABLJENI!