3. strokovno-znanstvena mednarodna konferenca Šola in muzeji
15. – 16. marec 2019, hotel Primus in Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptuj

Muzeji že dolgo niso več samo ustanove, ki hranijo zaprašene predmete iz davnine in jih tu in tam predstavijo javnosti. Tudi šole niso zgolj vzgojno-izobraževalne institucije, kjer učenci od učiteljev dobivajo nova znanja. Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško-didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.
Iz navedenih razlogov in zaradi pomanjkanja ustreznih strokovnih izobraževanj, ki bi na enem mestu zbrala tako pedagoški kader iz vzgoje in izobraževanja kot muzejske pedagoge oziroma kustose in galeriste, podjetje Educa Izobraževanje s partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije pripravlja že 3. mednarodno strokovno-znanstveno konferenco Šola in muzeji, ki bo potekala na Ptuju marca 2019.
Konferenca bo namenjena vzgojiteljem iz vrtcev in učiteljem oziroma profesorjem iz šol na vseh stopnjah izobraževanja ter muzejskim pedagogom oziroma kustosom in galeristom, pa tudi arhivarjem in knjižničarjem.

Na konferenci bo kot vabljena plenarna predavateljica sodelovala tudi Brigita Strnad, vodja pedagoškega programa in muzejska svetovalka v UGM. Njen prispevek lahko preberete tukaj.

Več informacij na spletni strani www.šolainmuzeji.si. Program konference tukaj.